Hem

Göteborgs ungdomshem har familjehem, stödboende, boende utan stöd, boende med stöd och öppenvård. Vår målgrupp är ungdomar i behov av hjälp och där vi kan göra en insats.

Vi som arbetar och driver Göteborgs ungdomshem är socionomer med tidigare erfarenhet av egen verksamhet, statliga ungdomshem (SiS), privat och kommunal ungdomsverksamhet och ungdomshem, psykiatri, LSS och akutverksamhet.

Vår målsättning är att skapa rätt stöd till rätt behov. Vårt ledord är med hjärta och kompetens och vi tror att inget fungerar utan det andra.